Baksteen

Baksteenstrippen worden op de bodem van de bekisting geplaatst en zo ingebetonneerd in de elementen

7/10